Samuelsson

Vi

Ägare Christer Samuelsson har sedan han startade företaget 1981 jobbat hårt för att ta verksamheten dit den är idag. Med en uppenbar kärlek för att arbeta hittar du honom nästintill alltid med en telefon klistrad mot örat. För Christer är inte Samuelssons ett yrkesval och har aldrig varit det. Samuelssons är ett familjeföretag där beslut grundas i en långsiktighet och en tro på framtiden.

Gamla rävar i kombination med ung kämparglöd är det som gör oss framgångsrika. Det finns inga gamla sanningar som inte går att ompröva men tryggheten som kommer med erfarenhet går verkligen inte att bortse ifrån.

Det härliga för oss är att vi alltid får vara med. När du är och handlar. När du är och äter lördagsbrunchen på stan. När du är och hälsar på din farmor på ålderdomshemmet. I det dagliga livspusslet har vi eller någon annan transportör alltid varit inblandade. Det är vi otroligt tacksamma för!